"Nota poètica"

08 de gener 2012

Treballs de lectura

Camp de maduixes, Sierra i Fabra, Jordi.
Pere R.

L'ENTREVISTA

L'entrevista al dr. Murray, per Albert N.